سرور خانگی را جدی بگیرید!

ما در این مطلب قرار است یک جعبه ای بسازیم که به طور ۲۴ ساعته و ۷ روزه هفته کار میکند و تمام داده ها را در دل خود نگه میدارد و بغیر از آن نیز streaming server است که ممکن است بخواهیدعکسها و ویدئوهای خود را هر جا که بودید PLAY کنید.